Akar Pendidikan Islam

1269

Akar Pendidikan Islam: Upaya Kembali ke Madinah al Munawarah

Akar Pendidikan IslamTidak ada buku yang lebih penting dari Akar Pendidikan Islam ini bagi kebangkitan Islam dalam masa kita kini. Buku Akar Pendidikan Islam memperlihatkan perwujudan terlengkap atas sunnah adalah pada perilaku (‘amal) tiga generasi pertama penduduk Madinah yang direkam oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatta.

Dalam Muwatta Malik merekam hadits yang dikatakan oleh Rasul: “Saya tinggalkan di antara kalian dua hal dan selama Anda berpegang erat pada keduanya Anda tidak akan tersesat: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.” Dan apa yang diperlihatkannya pada kita adalah apa yang dipraktekkan di Madinah pada abad ke-2 Hijriah adalah “Kitabullah dan Sunnah Rasul ” – salallahualaihi wasallam – dalam tindakan.

Akar Pendidikan Islam tidak hanya menunjukkan rekaman tindakan penduduk Madinah yang betul-betul merupakan perwujudan lengkap dari Islam, tapi juga bagaimana hal ini merupakan sesuatu yang kita perlukan hari ini untuk menegakkan kembali Islam di zaman ini.

Terjemahan ini didasarkan kepada edisi kedua Root Islamic Education (Madinah Press, 2005) yang telah direvisi oleh penulisnya dan ditambahi dengan dua bab baru. Edisi bahasa Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Adina, Depok. 

Tentang Penulis

Karya-karya Shaykh Dr Abdalqadir sangat dikenal di kalangan Muslim dan non-muslim akan kejelasan pemaparan dan kejernihan pengajarannya akan ilmu-ilmu Islam.

Shaykh Abdalqadir menyajikan pengetahuan ini sedemikian rupa hingga mudah diakses oleh orang-orang yang dibesarkan dan dididik dengan cara barat. Dan karena itu ia memberikan wawasan yang tiada bandingnya atas pesan-pesan Islam.

Sebagau murabit ia adalah pendiri dan pemimpin gerakan Islam terkemuka di zaman modern ini: Al-Murabitun yang tujuannya adalah restorasi dan penerapan kembali Islam murni dari Madinah.

SHARE
Previous articleEuforia Emas
Next articleKembali Ke Dinar