Baitulmal Mangkunegeri Tanjungpura Tarik Zakat dalam Dinar dan Dirham

768

Begitu dinyatakan berdiri, sekitar sepuluh hari lalu, Baitulmal Mangkunegeri  (BMMN)Tanjungpura Darussalam langsung bekerja.  Nadzir Amm BMMN, Bapak Muhammad Puadi,  telah menyampaikan pengumuman kepada khalayak, para muzaki  agar  menunaikan zakat malnya dalam Dinar dan  Dirham, di Balai Mangkunegeri Tanjungpura Darussalam, di Kepala Pulau, Ketapang, Kalimantan Barat.

Penarikan zakat mal juga dilakukan di lokasi Masjid al Falah, di Jl Dr Soetomo, Ketapang. Di sini juga dikumpulkan zakat fitrah berupa makanan pokok.

Diingatkan agar umat Islam menunaikan zakat sesuai rukun dan sunnahnya, baik zakat mal maupun zakat fitrah, hanya dibayarkan dalam bentuk ‘ayn atau komoditi bernilai.  Untuk zakat mal berupa benda yang ditetapkan, dan untuk harta uang berupa nuqud, atau dinar emas dan dirham perak. Sedangkan untuk zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok yang paling lazim dikonsumsi di daerah bersangkutan. Baitulmal Mangkunegeri

Berdirinya kembali Baitulmal di bawah otorisasi seorang ulil amri juga menandakan kembalinya sunnah dalam pengelolaan harta umat.

Selain di Mangku Negeri Tanjungpura Darussalam, baitulmal juga telah berdiri di Kesultanan Bintan Darul Masyhur, Bintan, Kepri.