Rukun Zakat Kembali Ditegakkan, 20 Dirham Perak Ditarik

952

Jelang kajian Sekolah Muamalah, di Depok, kemarin siang, kembali berlangsung penarikan zakat mal. Muzaki yang ditarik zakatnya adalah Bpk Sofyan Sunaryo al Jawi, Muslim dari Cilincing, Jakarta Utara. Zakat yang ditarik berjumlah 20 Dirham perak. Penarikan zakat diikuti dengan doa, memohonkan agar harta yang telah dizakati disucikan dan ditumbuhkan, serta muzaki dan keluarganya Allah berkahi.

Upaya penegakkan rukun  zakat ini telah dilakukan melalui Baitul Mal Nusantara sejak 2009. Dan selama ini telah ditarik dan dibagikan zakat sebanyak sekitar 20.000 Dirham perak. Untuk memudahkan mustahik berbelanja, pasar muamalah, di mana Dinar dan Dirham berlaku sebagai alat tukar syar’I telah pula diselenggarakan.

Zakat mal hanya sah dibayarkan dengan ayn, yakni aset nyata, sesuai dengan yang ditetapkan. Kambing dizakati dengan kambinmg. Padi dizakati dengan padi. Kurma dengan kurma. Adapun harta moneter, dan perniagaan, zakatnya adalah nuqud, emas atau perak.

Tarik zakat Sofyan

Muslimin dan Muslimat yang telah mengetahui kewajiban zakatnya teklah jatuh tempo segera menghubungi Amir atau Sultan, atau petugas Baitul mal yang ditunjukkan, agar zakatnya segera ditarik dan dibagikan.