Belasan Muslim Berbaiah Kepada Kyai Mangku Negeri Tanjungpura Darussalam

997

Berbaiat adalah sunnah. Rasul SAW menyatakan dalam satu haditsnya: “Setiap Muslim yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada satu pemimpin, maka matinya adalah jahiliyah“.

Dan baiat adalah salah satu cara pengakuan kepemimpinan, ulil amri, yang berlangsung selama ratusan tahun selama Islam berjalan dengan seutuhnya. Muslim selalu hidup berjamaah dalam menjalankan syariat.

Imam Malik dalam kitab Muwatta merekam tata cara dan lafal bai’at yang dilaksanakan di Madinah al Munawarrah. Imam Malik ibn Anas meriwayatkan sebuah peristiwa pemberian sumpah setia antara Abdullah ibn Umar dan Khalifah Abd al-Malik ibn Marwan.

Malik meriwayatkan kepada saya dari Abdullah ibn Dinar bahwa Abdullah ibn Umar menulis kepada Abd al-Malik ibn Marwan, menyatakan sumpah-setia. Ia menulis, ’Bismillahirrahmanirrohim. Kepada hamba Allah, Abd al-Malik, Amir-al Mukminin. Assalamu’alaikum. Saya memuji Allah untukmu. Tiada tuhan selain Dia. Saya menyatakan hak Anda atas pendengaran dan ketaatan saya menurut sunnah Allah dan sunnah Rasulallah semampu saya’.”

Demikianlah juga peristiwa Jumat pekan lalu, 10 Juni 2016, di Balai Dalam Mangku Negeri Tanjung Pura Darussalam,  sekitar pukul 17.00 sore.  Disaksikan oleh ratusan Muslim dan Muslimat yang hadir dalam acara buka bersama, enam orang Muslim, memberikan baiat mereka kepada  Haji Morkes Effendi.  Disusul kemudian, setelah mendengarkan penjelasan  tentang penegakkan rukun zakat dan kepemimpinan, belasan Muslim lain juga memberikan baiatnya, setelah sholat maghrib.

baiat Morkes Efendi

Ini adalah pertanda kembalinya Amr dalam Islam. Inilah langkah menuju Sultaniyya, sebuah model tatanan yang merujuk pada Al Quran dan as Sunnah. Haji Morkes Effendi, S.H, bergelar Kyai Mangku Negeri, yang sepadan dengan gelar Hamengkubuwono dalam tradisi Kesultanan Jogyakarta. Maknanya adalah “memangku  buwana” atau “memangku negeri”.  Ini nampaknya merupakan adopsi dari gelar para sultan Islam, dalam bahas Arab, “khalifatul  fil ard”.

baiat Morkes Efendi1

baiat Morkes Efendi3

baiat Morkes Efendi2