Sultan Huzrin Hood: “Umat Islam Bersatulah pada Tali Allah!”

716

Sirih Sultan Huzrin HoodSultan Huzrin Hood: “Umat Islam Bersatulah pada Tali Allah!”

Karena tiadanya kepemimpinan yang ditaati, umat Islam hari ini bercerai berai.  Kaum muslimin hidup sebagai kerumunan individu, bukan lagi dalam jamaah yang terpimpin. Akibatnya, tiada lagi umat Islam yang memiliki kekuatan, dan kehilangan tujuan ilahiah sebagai masyarakat yang mentaati Allah SWT dan Rasulnya SAW.

Maka sangat tepatlah kiranya seruan dari Sultan Haji Huzrin Hood kepada umat Islam agar kembali bersatu, berpegang teguh pada tali Allah. Seruan ini bahkan ia tancapkan sebagai stempel resmi Kesultanan Bintan Darul Masyhur (KBDM). Stempel resmi ini ia kenalkan dan luncurkan dihadapan kaum Muslim, selepas Majelis Wirid, di Balai Singgasana, Tanjung Pinang, Jumat malam pekan lalu.

Dasar seruan Sultan Huzrin, yang ia tetapkan sebagai stenpel KBDM berwarna hijau tersebut, adalah penggalan ayat Al Qur’an, surat Al Imran ayat 103. Jelas ini firman Allah yang sangat penting dijalankan umat Islam. Agar kekuatan sebagai umat kembali diperoleh.

Hadir dalam acara pengenalan stempel KBDM malam itu selain para fuqara dari Nusantara, termasuk dari Singapura, adalah para petani yang tergabung dalam Syarikat Petani Muslim Kepri.Bersatu ke Tali Allah